BİLİMSEL PROGRAM KONU BAŞLIKLARI


SALON A
15:30 - 16:30
AÇILIȘ TÖRENİ
16:30 - 17:00
KAHVE ARASI
17:00 - 17:45
KONFERANS: YAŞAMI YÖNETEN MİNİCANLILAR İLE SAVAŞ VE BARIŞ
Oturum Bașkanları: Ramazan Uluhan, Mahmut Bayık
Konușmacı: Șefik Alkan
17:45 - 19:15
AÇILIŞ PANELİ: SANATÇI GÖZÜYLE PANDEMİ
Oturum Bașkanları: Ramazan Uluhan, Mahmut Bayık
Konușmacılar: Sunay Akın, Akgün Akova
20:00 - 21:30
AKȘAM YEMEĞİ

SALON A   SALON B
08:00 - 09:00
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
Güçhan Alanoğlu, Sebahat Aksaray
KAN BANKALARINDA KALİTEYİ SÜRDÜRMEK
Oturum Bașkanları: Ayșe Esra Karakoç, Melda Özdamar
Kan Bankalarında Kalite Göstergeleri Neler Olabilir?

Ayla Yavuz
Kan Bileșenlerinin Kalite Kontrol Yöntemleri
Özgür Rüștü Güner
Laboratuvar Testlerinin İç Kalite, Dıș Kalite Değerlendirmesi
Nesrin Gareayaghi
09:00 - 10:30 KURSA GİRİȘ VE ÖN DEĞERLENDİRME
Kurs Yöneticileri:
Gürol Emekdaș,
N. Banu Pelit

Eğitimciler: Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak,
Reyhan Demir,
Cengiz Dönmez,
Gürol Emekdaș,
İlknur Güçlü,
L. Tufan Kumaș,
N. Banu Pelit,
Özlem Seyhan Gökmen,
Servet Uluer Biçeroğlu,
Berrin Uzun,
Mehmet Yay


TARİHÇE
Konușmacı:
Gürol Emekdaş
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
ÜLKEMİZ KAN BANKACILIĞINDA YENİ PLANLAMALAR
Oturum Bașkanları:
Ramazan Uluhan, Himmet Durgut
S.B. Otomasyon Çalıșmaları
Himmet Durgut
Türk Kızılay Referans Laboratuvarı ve Nadir Kan Bankacılığı Çalıșmaları
Mustafa Yılmaz
11:00 - 11:45 BAĞIȘÇI
Bağıșçı Kazanım Programları,Tanımlar, Seçim, Flebotomi, Reaksiyonlar
Konușmacılar:
Cengiz Dönmez,
Mehmet Yay
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
KAN BANKASI İŞLETİMİ
Oturum Bașkanları: Saim Kerman,
Levent Sağdur

Türk Kızılay BKM/KBM Yapılanması
Șükrü Çağlak
Türk Kızılay BKM Yapısı ve Yönetimi
Murat Güler
Türk Kızılay BKM Kan Bileșeni Dağıtım Yönetimi
Hatice Öztürk
14:00 - 15:30 KAN BİLEȘENLERİ
Hazırlanması, Saklanması, Tașınması, Aferez, Transfüzyon Endikasyonları, Özellikli Bileșenler
Konușmacılar:
Bașak Adaklı Aksoy, Reyhan Demir,
Mehmet Yay
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
TRANSFÜZYON MALİYETİNİN HESAPLANMASI
Oturum Bașkanları: İlhan Birinci,
Rukiye Berkem
Konușmacı: Ahmet Kar
16:00 - 16:45 İMMÜNOHEMATOLOJİYE GİRİȘ
Temel İmmünolojik Kavramlar ve
İmmünohematolojik Testlerin Prensipleri
Konuşmacılar: L. Tufan Kumaș, Mehmet Yay
KALITIM PATERNLERİ VE KAN GRUBU ANTİJENLERİ
Oturum Bașkanları: Şükrü Cin,
Bülent Eser

Konuşmacı: Nezih Hekim
16:45 - 17:30
17:30 - 18:30
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Rukiye Berkem
20:00 - 21:30
AKȘAM YEMEĞİ

SALON A   SALON B
08:00 - 09:00
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
Güçhan Alanoğlu, Rukiye Berkem
İMMÜNOHEMATOLOJİDE ÖZELLİKLİ OLGULAR
Oturum Bașkanları:
Duran Canatan,
Davut Albayrak

Prenatal ve Perinatal İmmünohematoloji
Hülya Bilgen
Cross-Match Uygunsuzlukların Nedenleri, Çözümleri
L. Tufan Kumaș
RBC Fenotipleme/Genotipleme Ne Zaman, Kimlere Yapılmalı?
F. Yüce Ayhan
09:00 - 10:30 HEMOVİJİLANS VE HEMOVİJİLANS HEMȘİRELİĞİ
Konușmacılar:
Reyhan Demir, İlknur Güçlü


KALİTE YÖNETİMİ
Konuşmacılar:
Bașak Adaklı Aksoy, Burcu Belen Apak,
Reyhan Demir, İlknur Güçlü,
N. Banu Pelit,Servet Uluer Biçeroğlu,
Berrin Uzun, Mehmet Yay
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
SÖYLEŞİ
COVID 19’DA GÜNCEL DURUM
Oturum Bașkanları:
Şadi Yenen,
Mahmut Bayık

Konușmacı: Selim Badur
11:00 - 11:45 HEMOVİJİLANS GRUP
Konușmacılar:
Reyhan Demir, Cengiz Dönmez,
İlknur Güçlü, N. Banu Pelit,
Özlem Seyhan Gökmen, Berrin Uzun

İMMÜNOHEMATOLOJİ GRUP
Konușmacılar:

Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak,
Servet Uluer Biçeroğlu,
Mehmet Yay
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
HEMOVİJİLANS
Oturum Bașkanları: Meral Sönmezoğlu, Hüsnü Altunay
Hemovijilansta Hemșirelik Uygulamaları
Nurten Sütçü Çiçek
BKM’de Hemovijilans Uygulamaları
M. Nuri Günçıkan
Pediatrik Hasta ve Hemovijilans
Ayșe Bozkurt Turhan
14:00 - 15:30 HEMOVİJİLANS GRUP
Konușmacılar:

Reyhan Demir, Cengiz Dönmez,
İlknur Güçlü, N. Banu Pelit,
Özlem Seyhan Gökmen, Berrin Uzun

İMMÜNOHEMATOLOJİ GRUP
Konușmacılar:

Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak,
Servet Uluer Biçeroğlu,
Mehmet Yay
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
CERRAHİDE OPTİMUM TRANSFÜZYON YAKLAŞIMLARI
Oturum Bașkanları: Okan Töre, İ. Yașar Avcı
Kalp Damar Cerrahide Optimal Transfüzyon
Serkan Ertugay
Genel Cerrahide Optimal Transfüzyon
Tuncay Yılmazlar
Ortopedi Cerrahide Optimal Transfüzyon
Cenk Ermutlu
Transfüzyon Merkezinin Transfüzyon
Politikalarına Yaklașımı

Güneș Șenol
16:00 - 17:30 HEMOVİJİLANS GRUP
Konușmacılar:

Reyhan Demir, Cengiz Dönmez,
İlknur Güçlü, N. Banu Pelit,
Özlem Seyhan Gökmen, Berrin Uzun

İMMÜNOHEMATOLOJİ GRUP
Konușmacılar:

Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak,
Servet Uluer Biçeroğlu,
Mehmet Yay
17:30 - 18:30
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Sebahat Aksaray
20:00 - 21:30
AKȘAM YEMEĞİ
SALON A   SALON B
TRANSFÜZYONA BAĞLI 3T’DE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları: Nurgül Ceran, Sevgi Kalayoğlu Beşışık
TRALI (Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı)
Ali Aydın Altunkan
TACO (Transfüzyonla İlișkili Dolașım Yüklenmesi)
Murat Aksun
TRIM (Transfüzyona Bağlı İmmünmodülasyon)
S. Haldun Bal
09:00 - 10:30 TRANSFÜZYON VE ENFEKSİYON
Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar,
Kan Bankacılığında Tarama ve Doğrulama Testleri, Algoritmalar
Konușmacılar:
Servet Uluer Biçeroğlu
Berrin Uzun

10:00-10:30
BİYOGÜVENLİK
Konușmacı:
Servet Uluer Biçeroğlu
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
YENİDOĞANDA HASTA KAN YÖNETİMİ
Oturum Bașkanları:Yasemin Heper,
İbrahim Eker

Konușmacı: Özden Turan
11:00 - 11:45 TRANSFÜZYON UYGULAMALARI
Erișkin, Pediatrik ve İntrauterin Transfüzyon, Masif, Otolog Transfüzyon

Konușmacılar: Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak

HASTA KANI YÖNETİMİ
Konușmacı: Bașak Adaklı Aksoy
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU

Car-T Hücre Tedavilerinde Ulusal Çözüm : Akademik Car-T Üretimi
Oturum Başkanı: Ramazan Uluhan
Konuşmacı: Ercüment Ovalı
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
TROMBOSİT TRANSFÜZYONLARI
Oturum Bașkanları: Șükran Köse,
Gülsüm Özet

Trombosit Transfüzyon Endikasyonları Neslihan Andıç
Trombosit Refrakterliğine Yaklașım
Nil Güler
Trombosit Transfüzyonunda Riskler
Demet Çekdemir
14:00 - 15:30 TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI
(İmmün-Nonimmün)
Transfüzyon Komplikasyonlarına Olgularla
Yaklașım
Konușmacılar: Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
HÜCRESEL TEDAVİLERDE GÜNCEL DURUM
Oturum Bașkanları: Ümran Çalıșkan,
Ekrem Ünal

Hücresel İmmünoterapi ve İmmünitesi
Tunç Akkoç
Genetiği Değiștirilmiș Hücrelerle İmmünoterapi
Ercüment Ovalı
Hücresel Gen Tedavisi- Hemofili A Modeli
Cansu Hemșinlioğlu
16:00 - 17:30 KAN MERKEZLERİNİN YAPISI, YÖNETİMİ VE
MEVZUAT

Konușmacılar: Burcu Belen Apak,
Reyhan Demir, N. Banu Pelit,
Servet Uluer Biçeroğlu, Berrin Uzun
17:30 - 18:30
KONGRE VE KURS’UN DEĞERLENDİRİLMESİ
20:00 - 24:00
AKŞAM YEMEĞİ
ÖNEMLİ TARİHLER

 • Ekim
  24
  Bildiri Özet Formu (Son Gönderme Tarihi)
 • Kasım
  10
  Bildiri Kabul - Ret Yanıtlarının Gönderilmesi
 • Eylül
  30
  Erken Kayıt Son Tarihi
 • Kasım
  30
  Açılış
 • Aralık
  04
  Kapanış